Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Licznikowiec- 2009"
w Świdnicy

rok założenia A. D. 1958

nr tel.: 74 852 44 66

licznikowiec2009@gmail.com

Współpraca:

Strona interenetowa powstała w ramach projektu Dolnośląskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych pn. „Sprawne organizacje – silna Federacja
– projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku”.

Grupa AF Grupa AF Grupa AF

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

UMWD